Vedení Vsetína odmítlo na zastupitelstvu projednávat spalovnu v Luhu

Vedení Vsetína odmítlo na zastupitelstvu projednávat spalovnu v Luhu

Staronové vedení Vsetína v hlasování odmítlo zařadit na program jednání úvodního zastupitelstva bod, který se měl týkat připravované spalovny odpadu v Luhu.

„Důvod, proč jsme navrhli tento bod na ustavujícím jednání je ten, že ve čtvrtek 8. listopadu končí termín, do kdy mohou lidé nebo obce podávat připomínky krajskému úřadu v takzvaném zjišťovacím řízení EIA, tedy hodnocení vlivu na životní prostředí,“ vysvětluje závažnost situace Tomáš Husa, zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín. „Občané si zaslouží veřejnou debatu nad tak závažným tématem, jako je spalovna,“ dodal Husa.

Projekt spalovny připravuje firma Zásobování teplem, a.s., v prostorách současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu ve Vsetíně. Zařízení má primárně spalovat komunální odpad, sekundárně pak vyrábět teplo a elektrickou energii. Ročně se v něm má spálit 12 tisíc tun odpadu.

Cena za teplo i odpady s otazníkem

„Otázky, na které by občané měli dostat odpověď, se netýkají jen vlivu takové stavby na ovzduší a životní prostředí, to je samozřejmost. Spalovna bude mít velký vliv na budoucnost nakládání s odpady, a tedy i cenu jejich odvozu, a samozřejmě na cenu tepla. To všechno jsou věci, které je potřeba s občany včas projednat. Na webových stránkách města ani ve Vsetínských novinách se přitom o projektu, který se připravuje již řadu měsíců, občané města nedozví ani základní informace,” upřesňuje Tomáš Husa.

Podle něj je možné, že se spalovna nakonec ukáže jako nejvhodnější řešení likvidace odpadu. Bez podrobného procesu EIA to ale nebude možné zodpovědně posoudit. „Základem je veřejná debata v okamžiku, kdy je s projektem ještě možné něco dělat. Nemá smysl s lidmi diskutovat, když už bude na všechny povolovací procesy pozdě,” dodal.

Chlápek: postup města je nepřijatelný

Nový zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín, architekt Milan Chlápek považuje to, že město Vsetín nepožaduje kompletní hodnocení vlivu na životní prostředí v procesu EIA, za velkou chybu. „Proces EIA jasně stanoví, že všechny připomínky a námitky občanů musí být vypořádány, vyžaduje vypracování oponentního posudku a určuje pravidla pro veřejné projednání. Pokud vedení města toto odmítá, dává tak najevo, že i pro takto závažný proces chce volit účelově nejrychlejší cestu, bez účasti veřejnosti. A to je nepřijatelné,” uvedl Milan Chlápek.

Koalice pro otevřený Vsetín bude podávat připomínky k projektu, které vychází z odborné analýzy, kterou si nechala zpracovat. Ta obsahuje závěry, že projekt provází závažné nedostatky a nejasnosti. Týkají se například očekávaného množství spalovaného odpadu, kdy spalovna má podle dokumentace „konzumovat” více odpadu, než se na Vsetíně vyprodukuje. Ten by tak musel být svážen z okolí, což představuje další zátěž na životní prostředí.

Nejistá je také technologie čištění spalin, podle dostupných informací není v uvažovaném rozsahu nikde v běžném provozu a Vsetín by tak v tomto směru byl zkušebním zařízením. To přináší vysoké riziko havárie. KOV také požaduje, aby investor zpracoval hodnocení vlivu na ceny nemovitostí v okolí, protože blízko spalovny samozřejmě nebude nikdo chtít bydlet a dojde k poklesu cen nemovitostí.

Občané, kteří mají k projektu dotazy nebo připomínky, je mohou zaslat na info@otevrenyvsetin.cz