Lávka na Bobrkách je v havarijním stavu. Kdo zanedbal údržbu?

Lávka na Bobrkách je v havarijním stavu. Kdo zanedbal údržbu?

Ze zápisu prohlídky stavu dřevěné lávky přes silnici na Bobrkách vyplývá, že po deseti letech provozu je lávka v havarijním stavu a potřebuje zásadní rekonstrukci. „Odborný průzkum ukázal, že dřevěné konstrukce jsou napadeny houbami, lepidlo je vyprchané a dřevní hmota je na několika místech rozpadlá do hloubky desítek centimetrů,“ přibližuje stav konstrukce zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg. „Myslím že je na místě zjistit, kdo zanedbal její údržbu natolik, že bude potřebovat generální opravu,“ dodal.

 

Lávka přes čtyřproudovou komunikaci byla otevřena v říjnu 2010 a její stavba stála 28 milionů korun. Na projektovou dokumentaci její opravy nyní zastupitelstvo města vyčlení 400 000 Kč. „Cena samotné rekonstrukce se teprve ukáže, ale bude to jistě v řádech milionů korun,“ uvedl Michal Berg. „Budeme prosazovat, aby se veřejnost dozvěděla vše o tom, jakou údržbu měla lávka od doby svého zprovoznění a kdo je zodpovědný za to, že je po pouhých deseti letech provozu v havarijním stavu,“ dodal.

Seznam poškození, jak je uvádí mykologický průzkum:

– Lepené dřevěné nosníky – mají na více místech sloupaný nátěr, mezi jednotlivými lamelami lepených nosníků je vyprchané lepidlo do hloubky několika centimetrů a místy až téměř po polovinu nosníku, horní hrany nosníku u ramp jsou obrosteny mechem.

– Lepené dřevěné nosníky u náběhových ramp vykazují známky počínající hniloby a velké trhliny v lamelách v horních částech lepených nosníků, do trhlin se po spádu vlévá srážková voda (levý hlavní nosník rampy 2. pole u firmy Kayaku Safety Systems vykazuje už hloubkový rozpad dřevní hmoty do hloubky několika desítek centimetrů, v kaverně délky více než 2m, nově bylo objeveno dalších pět míst s hloubkovou hnilobou a rozpadem dřevní hmoty do hloubky více než 10cm na délce okolo 0,5m, po odloupnutí překližkových spojů byly objeveny celkem čtyři další místa s hloubkovou hnilobou hlavních nosníků.

– Veškeré dřevěné prvky překrývající spoje nosníku jsou vzduté, rozpadají se a odstávají od spojů – místy už jsou úplně rozpadlé a vyčnívají do průchozího prostoru.

– Na více než 15 místech byly zaznamenány na hlavních lepených nosnících plodnice dřevokazných hub.

– Hlavní obloukové nosníky přes čtyřpruh na straně k firmě Kayaku Safety systems po obnažení a odstranění krycích překližek mají úplně rozpadlé konce – jde do nich ručně zapíchnout dláto v celé délce a při zapíchnutí dláta z nosníku prýští voda.

– Lokálně odpadlá plast malta u el. ložisek, samotná el. ložiska na pilířích jsou nepřístupná. Ložiska trpí v zimním období od slané vodní tříště, která se díky vysokým rychlostem provozu zanese i na elastomerové bloky ložisek. Viditelná přístupná ložiska vykazují mapovité i průběžné podélné trhliny v elastomerových

blocích, které začínají vykazovat známky rozpadu ložisek.

– Podlaha lávky – lokálně zkroucené dřevěné fošny podlahy. Na více než 30 místech u mostovky z fošen byly zaznamenány plodnice dřevokazných hub, dle mykologa se jedná vesměs o druhy chorošovitých hub. Fošny mostovky se na více místech do hloubky rozpadají.

Návrh opatření, rozsah údržby nebo opravy:

– Vytrhat vegetaci z dlažby před lávkou.

– Provést nový nátěr NK lávky a dřevěného zábradlí. Provést sanaci dřevěné konstrukce dle provedeného mykologického průzkumu odbornou firmou pro sanace dřevěných konstrukcí.

– Provést výměnu poškozených dřevěných prvků mostovky a výměnu nebo sanaci poškozených částí hlavních nosníků nosné konstrukce.

– Sanace rozklížených lamel hlavních nosníků polyuretanovým nebo epoxidovým lepidlem a případné stažení pomocí samořezných smykových vrutů dle odborného návrhu firmy znalé v oboru sanací lepených dřevěných konstrukcí. Je nutné lepené dřevěné nosníky ochránit proti dešťové vodě a sněhu oplechováním z horní strany. Dřevěné prvky překrývající spoje nosníku vyměnit za nové.

– Osadit tabulky s evidenčním číslem lávky. Obnovit PKO ocelových prvků ve spojích. U odbočky ze silnice II/437 k firmě (Kayaku Safety Systems) chybí dopravní značka B16 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez), vozidlo narazilo do NK lávky a způsobilo podření dřevěné konstrukce, odstranění je nutné do 2 let.

– Naplánovat výměnu ložisek nejlépe s generální rekonstrukcí lávky – kompletní výměna mostovky včetně izolace u podélníků, doplnění chybějícího lepidla do rozklížených spojů, dále včetně ochrany délkových spojů a oplechování horní hrany lepených nosníků a ochrana nosníků z osluněných stran proti destruktivně působícímu UV záření (obklad, neprůhledný nátěr…).