Kultura na Vsetíně: “Pes u nás  nechcípl”, ale musíme více  spolupracovat

Kultura na Vsetíně: “Pes u nás  nechcípl”, ale musíme více  spolupracovat

”Na Vsetíně chcípl v oblasti kultury pes”.
S takovou odpovědí jsme se setkávali při naší
anketě, kdy jsme se lidí ptali, co jim na Vsetíně
chybí. Při bližším pohledu je ale spektrum
vsetínské kultury docela široké. Onen pes tedy
zřejmě nechcípl, ale je někde jen zakopán.
Posuďte sami:

 

Máme tady téměř undergroundové aktivity, v poslední době
velmi aktivní music bar Tři opice. Pak také divadelní
spolek, kterému se v poslední době daří, několik
folklorních souborů, filmový klub, donedávna
hudební a přednáškové večery v KICu, mnoho
místních kapel a samozřejmě Dům kultury se svou
širokou nabídkou. Nemluvě o malých a místních
aktivitách, při nichž hrají méně či více kvalitní
kapely kapely v hospodách a barech, nebo
o jednorázových a úspěšných akcích jako jsou
Gulášfest, Filmový maraton, Krpec nebo Jazzový
festival.

Problémy jsou tedy jinde. A když jsme se ptali lidí,
kteří kulturu na Vsetíně dělají, přišli jsme na to kde.
Jedním z hlavních problémů je špatná koordinace –
jednotlivé akce se překrývají a malí provozovatelé
tak nemohou soupeřit s Domem kultury a nesou
velké riziko.

Podobně je to s investicemi. Mluví se o rekonstrukci
Domu kultury, který ji samozřejmě potřebuje, ale
určitě by do ní měli co mluvit i ti, kteří kulturu na
Vsetíně dělají i mimo DK. Nikdo nezpochybňuje roli
Domu kultury, ale určitě je možné se bavit o tom,
jak by mohl vyjít vstříc i dalším pořadatelům akcí.
Není pro nikoho přínosem stavět nějaké umělé zdi.
Často je to jen otázka komunikace mezi lidmi.

Dalším problémem je vzájemná propagace.
Nízkonákladové koncerty musí vynakládat velké
peníze na výlepy, přitom v mnoha městech funguje
univerzální výlep, který představuje všechny
kulturní programy všech organizátorů na týden či
měsíc. Každý by se na jeho realizaci podílel drobnou částkou a navíc by se lidem dostaly
informace v kompletní podobě.

Podobné je to na internetu. V Kroměříži mají web
www.mojekromeriz.cz, na kterém mohou všichni
pořadatelé zadávat své akce, takže se informace
dostanou k velkému množství lidí, ale také jej
používají jako koordinační nástroj, aby si své
koncerty nebo vernisáže časově nepřekrývali.

A v neposlední řadě se objevují výtky na fungování
grantového systému, podobně jako v oblasti
sportu. Rozdělování financí je netransparentní,
neúspěšní žadatelé nejsou informováni, na základě
jakých kritérií byla jejich žádost zamítnuta.

Naše návrhy:

  • Budou nastavena férová pravidla a veřejná kontrola rozdělování peněz, aby se vědělo, na základě čeho se rozhoduje
  • Do přípravy pravidel rozdělování financí zapojíme ty, kteří kulturu přímo dělají
  • Zmapujeme všechny kulturní aktivity ve městě a zjistíme potřeby v nové koncepci kultury
  • Do komise kultury budou patřit zástupci organizátorů kultury, město bude dělat pravidelná setkání s těmito zástupci
  • Navrhneme hlubší spolupráci s Domem kultury, např. pořádání společných akcí
  • Lepší informovanost: jednotné společné plakáty, web po vzoru www.mojekromeriz.cz nebo tištěný průvodce kulturním životem se všemi akcemi
  • Chceme omezit akce zadarmo a pokud už jsou, tak na ně přivádět kapely, které pozvednou kulturu a nikoli komerční mainstream
  • Do akcí jako Majáles zapojit přímo studenty a mladé lidi a poskytnout jim prostor
  • Zapojit veřejnost, zejména tu kulturní, do diskuse o dalším rozvoji a investicích do Domu kultury.

Michal Berg, lídr kandidátky