Více odborníků do kultury a sportu

Více odborníků do kultury a sportu

Na světě je personální složení komisí rady města a obsazení dozorčích rad městských firem. V porovnání s předchozím období došlo ke sloučení komisí výstavby, dopravy a investic; a komisí pro cestovní ruch a sportovní.  Naopak přibyla komise pro otevřenost, kterou Koalice prosazovala jako jeden z nástrojů pro zvýšení transparentnosti radnice. Ta se bude zabývat modernizací nástrojů pro komunikaci s veřejností, zveřejňováním informací a celkově otevíráním samosprávy směrem navenek. Oproti minulosti bude v pracovních orgánech rady také nebývalé množství nestranických odborníků.

Koalice v komisích obsadila celkem 10 míst. Naši zástupci se rozhodli ponechat volné židle v komisi bytové a ve sboru pro občanské záležitosti. Díky tomu jsme získali dva posty v komisi pro životní prostředí, kde budeme moci efektivněji ovlivňovat kvalitu životního prostředí, čistoty ve městě a zodpovědné zacházení s obecní zelení. Naši tři zastupitelé budou také dohlížet z pozice členů dozorčích rad nad Městskými lesy (Karel Pavelka), Technickými službami (Tomáš Husa) a Vsetínskou sportovní (Michal Berg). Celé složení dozorčích orgánů najdete v zápise z jednání rady města zde (docx.).

V komisích zasedne také řada nestranických osobností. Například KOV nominovala do kulturní komise známou hudebnici a organizátorku kulturních akcí Hanu Škarpovou; nebo dlouholetého ředitele městských lázní a nynějšího starostu Sokola Radka Fojtíka. Na formování kultury na Vsetíně se bude dál podílet třeba František Novotný z fotoklubu, pořadatel hudebních akci Dušan Trličík, folklorista a pracovník muzea Rudolf Danajovič nebo Klára Obručová z Domu kultury, sport zase bude rozvíjet Robert Procházka za fotbal nebo Vilém Kumbár za TJ Mez.

Seznam našich zástupců i s kontakty na ně můžete najít zde, kompletní složení všech komisí bude zveřejněno v nejbližších dnech na webu města.