Jaká je budoucnost TV Beskyd?

Jaká je budoucnost TV Beskyd?

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo o ukončení odběru televizního zpravodajství od TV Beskyd, s.r.o. Společnost, kde Vsetín drží čtvrtinový podíl a zbytek je v rukou dalších měst v regionu, dlouhé roky pro Valašsko vyráběla zpravodajství. A nechávala si za to od měst z regionu platit. Situace, kdy radnice vlastní svou televizní firmu, není ovšem v současné době nic jiného než přežitek. Stejnou službu lze dnes nakoupit od soukromníků a to navíc výhodněji a bez rizika vzniku podobné ztráty, kterou muselo město Vsetín za TV Beskyd platit v letech 2012 a 2013.

Zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín (KOV) sdílejí názor většiny zastupitelů, že není vhodné, aby dosavadní model fungování městské televize pokračoval. Nicméně rozhodnutí o ukončení smlouvy na únorovém jednání zastupitelstva nepodpořili. Město se ze zákona musí o svůj majetek starat jako řádný hospodář a přemýšlet nad jeho budoucností. Firmy v jeho vlastnictví nevyjímaje. O dalším osudu společnosti TV Beskyd však nikdo ze zastupitelů žádné informace nedostal a není tak jasné, zda firma směřuje do likvidace, nebo se majitelé budou například snažit své podíly odprodat do soukromých rukou.

Jediným řešením je soutěž

Namísto těchto důležitých informací byla zastupitelům představena nabídka společnosti Regionální televize CZ, s.r.o. A to na výrobu televizního zpravodajství za obdobných podmínek, za jakých je doposud poskytovala TV Beskyd.

Zastupitelé poté prohlasovali – i přes důrazný nesouhlas KOV – vypovězení smlouvy s TV Beskyd bez vyřešení otázek ohledně její budoucnosti. To nelze než respektovat, ale město v tomto případě musí bezpodmínečně vypsat otevřenou veřejnou zakázku na tyto služby. Považujeme za nepřijatelné, aby výroba televizního zpravodajství za celkem 6 milionů korun za volební období byla přidělena bez výběrového řízení společnosti, kterou vlastní bývalá mluvčí města a bývalá asistentka senátora Čunka Eva Stejskalová.

Nezpochybňujeme schopnost společnosti Regionální televize dodávat televizní zpravodajství v odpovídající kvalitě a rozsahu. O tom, jaká cena je pro město Vsetín výhodná, však nemůže rozhodovat přímo tato firma, ale jen otevřená soutěž za účasti více uchazečů.

Podrobnou analýzu situace najdete zde.