Jak ze zamotané vsetínské situace? Naše požadavky

Jak ven ze zamotané vsetínské situace? Něco už proběhlo v tisku, zde naše vysvětlení: Situace se další týden nikam nehýbala a zdálo se nám, že strany zůstávaly zakopány ve svých pozicích. Hlasovat spolu s KSČM a situaci úplně strhnout jiným směrem jsme z principu nechtěli. Moc dalších možností k odblokování se nenabízelo, rozhodli jsme se po důkladné diskusi pro následující návrh.

Poslali jsme dalším stranám zprávu, že podpoříme takové radní, kteří se zaváží splnit tyto stěžejní body z našeho programu.

  • Město zřídí pozici koordinátora pro cyklodopravu a bezbariérovost (termín realizace: do 30. 6. 2015, formou otevřeného výběrového řízení).
  • Město bude uveřejňovat na svém webu všechny zakázky od 30 000 Kč výše (termín realizace:do 30. 6. 2015).
  • Město zavede balík opatření ke zvýšení otevřenosti: přenosy a záznamy jednání zastupitelstva uveřejněné na internetu, pozdější hodina začátku jednání zastupitelstva (od 16:00 hodin), podklady k jednání zastupitelstva budou zveřejňovány s dostatečným, nejméně týdenním předstihem včas na webu, město bude zveřejňovat všechny smlouvy na internetu (s výjimkou těch kde to neumožňuje zákon) v intencích návrhu zákona o registru smluv, zavede se jmenovité hlasování v radě města, které bude také uvedeno v zápisech z jednání rady města u jednotlivých projednávaných bodů, rada města Vsetína zřídí Komisi pro otevřenost,
    (termín realizace: celého balíku: co nejdříve, nejpozději do 30. 6. 2015).
  • Rada ani zastupitelstvo města nebude podnikat kroky vedoucí k realizaci projektu prodloužení Nádražní ulice mezi nemocnicí a poliklinikou k ulici Generála Klapálka pro automobilovou dopravu a naopak bude aktivně podnikat kroky pro využití tohoto prostoru pro pěší a cyklodopravu (termín realizace: do konce volebního období).
  • Bude zavedena nulová tolerance hazardu na území města formou obecně závazné vyhlášky 
(termín realizace: do 31. 12. 2015)

Zároveň podpoříme pouze ty členy a členky rady, kteří zveřejní své majetkové přiznání v podobě soupisu majetku a závazků.

Následná jednání vedla k upřesnění, kdy se z mnoha důvodů klaníme pouze k podobě, ve které bychom pouze podpořili menšinovou koalici KDU/ANO/STAN a nebyli bychom součástí koalice. Nyní dále jednáme a uvidíme, zda tyto podmínky budou akceptovatelné.

Určitě to mnoha lidem neudělá radost a možná to někoho zklame. Upřímně, také z toho všeho také máme těžkou hlavu. Nevím zda my jako nováčci jsme ti, kteří by měli přicházet s návrhem řešení, ale nikdo jiný s ničím obecně přijatelným bohužel zatím nepřišel a nevím zda bychom další zablokované zastupitelstvo „přežili ve zdraví“.

Tohle řešení nám každopádně umožňuje hlasovat proti čemukoli, s čím nebudeme souhlasit, s možností zatáhnout za záchrannou brzdu, pokud se to všechno bude ubírat špatným směrem. Ale vede to taky k možnosti prosadit alespoň to nejdůležitější z našeho programu a dál pracovat na tom ostatním. Však oni si to lidé nakonec nějak přeberou a zhodnotí, zda je to dobře nebo špatně.

Michal Berg