Městské komise: k čemu jsou a jak fungují?

Městské komise: k čemu jsou a jak fungují?

V posledních dnech vzbudilo rozruch dění kolem městských komisí. Co to je vlastně za orgán, jak funguje a k čemu je dobrý?

Komise jsou iniciativní (to znamená, že mohou předkládat své návrhy nebo doporučení) a poradní orgány rady města. Nemohou samy rozhodovat ani ukládat úkoly, ale mají obecní radě poskytovat odborné zázemí, které potřebuje mít pro své rozhodování. Z podnětů a připomínek komisí by měla obecní rada čerpat při své práci. Typicky v nich totiž zasedají místní odborníci, nečlenové zastupitelstva, kteří mají zájem a zkušenosti k tomu, aby byli obci prospěšní. Komise také může přizvat k vysvětlení odborné otázky na své jednání další experty.

V případě správného fungování se tak komise mohou stát velmi významným prvkem v řízení města. Například v kultuře, sportu nebo sociální oblasti připravují podklady pro rozdělování dotací a navrhují zastupitelům, koho ze spolků nebo organizací podpořit.

Proto bývá důležitým principem, že zastoupení v nich mají typicky všechny strany, které po volbách získaly křesla v zastupitelstvu. Díky tomu se mohou podílet na správě města i opoziční strany a nezřídka se ze schopných komisařů stávají noví zastupitelé.

Každý zletilý občan také může nahlížet do usnesení komisí a kontrolovat tak radu v tom, jaké politické kroky připravuje. To je důležité zvlášť v investiční oblasti nebo v ochraně životního prostředí. Každý člen zastupitelstva má navíc při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání. Usnesení, stanoviska a závěry nebo náměty komise vzniklé z její vlastní iniciativy se předkládají jako samostatné materiály do jednání rady města.

A co za to? Nejedná se o žádnou výhodnou „trafiku“. Členové komise pobírají tři stovky za každé jednání, kterého se účastní – to je typicky jednou do měsíce. Předsedové komisí si přijdou o pár set korun navíc, stále se ale jedná spíše o to, nakolik nadšení a motivovaní jsou samotní komisaři v tom posouvat své město dopředu.