Na Vsetíně se opět hraje hazard. Se zdravím občanů

Na Vsetíně se opět hraje hazard. Se zdravím občanů

Tisková zpráva města Vsetín „Smog se na Vsetíně zatím měřit nebude“ je ukázkou toho, jak vedení radnice zveřejňováním zavádějících informací hazarduje se zdravím svých občanů. Hydrometeorologický ústav, který měří kvalitu ovzduší, nemá zájem na Vsetíně instalovat automatickou měřící stanici, protože je dle jeho názoru dostačující současné měření. Město Vsetín si z toho ale mylně odvozuje, že se problematika smogu Vsetína netýká. 

„Nerozumím tomu. Vždyť i lidé ve vedení města mají děti, kterým smog poškozuje plíce. Klidně mohou mít na řešení problému smogu jiný názor, ale zlehčovat situaci a opakovaně tvrdit, že Vsetína se smog netýká, to je prostě neuvěřitelné,“ uvedl zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg.

Vsetín v zimě trápí smog. Za poslední zimu byly povolené hodnoty překročeny více než čtyřicet dní. Potvrzují to data ČHMÚ z měřící stanice na vsetínské hvězdárně. Ta dodává data s několikadenním zpožděním, protože jsou vyhodnocována ručně. „Na potvrzení toho, že je na Vsetíně problém se smogem, nepotřebujeme novou automatickou stanici. Naměřená data potvrzují, že vyhlašované smogové situace v celém kraji jsou platné i pro Vsetín,“ uvedl Michal Berg, který problematiku smogu na jednom z jarních zastupitelstev otevřel.

Předložené návrhy na lepší informovanost občanů a řešení smogové situace ale ostatní zastupitelé odmítli. Namísto toho vedení města začalo řešit pořízení automatické stanice, kterou ovšem ČHMÚ odmítá financovat. „Je to zbytečná věc. Měření, která máme, nám stačí na to, abychom zjistili, že je na Vsetíně situace v zimních měsících vážná,“ potvrzuje Michal Berg.

V tiskové zprávě město uvádí, že odmítnutím financovat automatickou stanici ČHMÚ „de facto tak potvrdil, že Vsetín nepatří mezi města, kde by smogová situace byla tak vážná, aby vyžadovala vyšší stupeň měření.“ Tohle tvrzení je ale zavádějící, nic takového ČHMÚ netvrdí. „Vážnost smogové situace se nehodnotí podle toho, jaký způsob měření se používá, ale naměřenými hodnotami. Ty byly na Vsetíně v uplynulé zimě během některých dní na více než dvojnásobku povoleného limitu,“ upozornil Michal Berg.