KOMENTÁŘ: Svárov připomíná zanedbanou náves, Lego je ghetto v centru

KOMENTÁŘ: Svárov připomíná zanedbanou náves, Lego je ghetto v centru

Na prosincovém jednání zastupitelstva byl nejdůležitějším bodem schválení rozpočtu. Podle toho se řídí hospodaření města po celý rok. S tímto rozpočtem se nemohu ztotožnit, protože v něm nevidím ani náznak filozofie dobrého hospodáře. Ten přeci nejdříve zajistí dobrou údržbu, obnovu a funkčnost toho, co už užívá a obhospodařuje. A pak teprve připravuje a buduje nové statky.

Prvně se starejme o to, co už máme

Hlavním problém vidím v tom, že město nevěnuje dostatečné peníze na údržbu a obnovu stávajícího majetku. A nejsou to jen teoretické nářky. Schodiště na mostu pro pěší u průmyslovky jsou z obou stran uzavřena pro havarijní stav. Na mostek na Dolní Jasence u cesty ke hřbitovu je možné vstoupit jen na vlastní nebezpečí. Opravdu máme dávat tolik milionů na nové projekty, pokud radnice není schopna zajistit údržbu tak základní věci, jako jsou mosty?

Budeme si na cedulky „vstup na vlastní nebezpečí“ zvykat tak, jako jsme si zvykli na rozpadávající se nástupní schodiště Domu kulturu v samotném centru města? Centrální plocha na Svárově má dlažbu na úrovni zanedbané zapadlé návsi a dočasná stavba „Lega“ tvoří ghetto v centru města. Dolní náměstí je zralé na generální předlažbu.

KOV o tomto stavu mluví dlouhodobě: nejprve je potřeba se dobře postarat o to, co zde máme, a teprve poté investovat do nových věcí.

Velké oči vedení města

Rozumím tomu, že pro velkou investici jako je nádraží, musí město mnoho připravit i zafinancovat. Je to ale dlouhodobá priorita, nad kterou je shoda a se kterou se léta počítá. KOV podporuje rekonstrukci nádraží a navázané investice města. Některé další investice jsou ale problematické.

Je totiž nutné dobře zvážit, kolik dalších podobných velkých investičních akcí je možné současně přibrat a zvládnout. Když odmyslíme nápad z říše divů na lanovku na Sychrov, na který se naštěstí pomalu zapomíná, tak mne například vůbec nepřesvědčuje velkoakce povodňových úprav řeky Bečvy. Vidím v ní účelově vynucenou akci bez aktuální potřebnosti. Navíc v podobě technicky a investičně náročných návrhů, které jsou navíc i koncepčně špatné.

Ing. Arch. Milan Chlápek, zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín