Co se nám povedlo za předešlý rok?

S novým rokem opět skládáme své účty všem občanům Vsetína účty podle kréda, o které se se snažíme již od našeho vstupu do vsetínského zastupitelstva: transparentní a odpovědné politiky pro naše město Vsetín. Věříme, že ačkoliv jsme jen opoziční silou se třemi našimi zástupci, a chybí nám tak aparát, prostředky i sdělovací síla, kterou vládne koalice kolem KDU-ČSL, ANO a STAN; tak se nám i za uplynulý rok v rámci těchto mantinelů podařilo prosadit mnohé, které podle nás posouvá Vsetín zase o krůček kupředu ideálu místa, kde se nám všem dobře žije. Posuďte sami:

Nic netajíme

 • Jako jediní celoročně a intenzivně informuje do detailů veřejnost o plánované výstavbě monstrózní obchodní galerie před vlakovým nádražím. Upozornili jsme na zásadní nedostatky stavby, které mohou být v rozporu se stavebním zákonem a znamenat tak zbytečné náklady pro město. Informovali jsme vlastníky přilehlých domů o probíhajícím územním řízení a pomohli jim s formulací jejich námitek, což vedení města považuje za “házení klacků pod nohy”.
 • Na základě našeho návrhu od tohoto roku dojde ke zveřejňování žádostí o sportovní a kulturní dotace. Větší transparentnosti se dočká také hokej, kdy budou známy průměrné náklady na platy hráčů nebo město bude mít svého zástupce v kontrolním orgánu hokejového spolku, aby se neopakovala situace konce zlaté éry vsetínského hokeje.
 • Zlínský krajský úřad jako odvolací orgán uznal naši argumentaci, kdy nám město odmítalo vydat zápisy z jednání jeho komisí, což pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím činíme dodnes za něj.

Jednáme v zájmu veřejnosti

 • Již zkraje loňského roku jsme podpořili oprávněné požadavky folklórních souborů a škol na Sychrově, kteří se vzbouřili proti záměru vedení města přestěhovat poslední vsetínskou hernu do budovy č. p. 53. Místo bylo vybráno bez konzultace s kýmkoliv dotčeným. I díky našemu tlaku všichni hráči tak od letošního roku skončí v Lidovém domě, zbytek města pak bude zcela bez heren.
 • Upozornili jsme na nezákonnosti v termínech zastupitelstva a dále tlačíme na vedení města, aby zastupitelé zasedali častěji.
 • Upozornili jsme na nedostatky spojené s rekonstrukcí sídliště Luh, jako byl zdraví ohrožující nedostatky v označení výkopových prací nebo nedostatečné osvětlení a nad situací dále dohlížíme.

Zasazujeme se o peníze pro občany

 • Díky našemu návrhu by měly sportovní spolky v tomto roce získat o milion korun navíc. Více peněz by mělo plynout také do kulturních dotací.
 • Díky námi navržených a prosazených změn v pravidlech Fondu rozvoje bydlení mohou obyvatelé snáze žádat o peníze na opravy nebo zateplení svých domů a bytů nebo z těchto peněz, které roky ležely ladem, financovat své žádosti o kotlíkové dotace.
 • Jednali jsme s Agenturou pro sociální začleňování, aby přehodnotila neudělení podpory Vsetínu, díky které by mohl lépe dosáhnout na evropské sociální dotace. Nakonec se podařilo spolupráci s Agenturou navázat.

Hlídáme necitlivé zásahy do cenné přírody

 • Celoročně hlídáme přípravu velkých protipovodňových opatření kolem Bečvy tak, aby nedošlo ke zhoršení přístupu občanů k vodě nebo k nadměrnému kácení zeleně kolem koryta.
 • Podpořili jsme požadavky občanů Bečevné, kteří odmítali rozšiřování další soukromé domovní a bytové výstavby do krajiny. Prohlubování tzv. Sídlení kaše by navíc zasáhlo i cenné lokality vstavače mužského – vzácné orchideje, které náš starosta považuje za “běžnou”. Za podporu a informování občanů byl také “odměněn” náš člen v komisi výstavby Petr Tkadlec vyhazovem.
 • Celoročně dohlížíme a stavíme se proti nesmyslnému kácení zeleně všude ve městě a hlídáme náhradní výsadbu za stromy, u kterých bylo pokácení rozumné.

Podporujeme moderní město

 • V komisi pro otevřenost jsme prosadili zveřejňování veřejných zakázek od 200 00 Kč na městském webu. Původní požadavek byl na 50 000 Kč, ale argumenty zadavatelů zakázek převážily.
 • Kontrolujete zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a upozorňujeme město a jeho firmy a organizace na případné nedostatky, aby nedošlo ke škodám, jakmile bude zveřejňování smluv povinné (od 1.července 2017)
 • Dohodli jsme pro město službu Lepší místo, které by dalo do rukou občanů jednoduchý nástroj, kterým by mohli sledovat a upozorňovat na problematická místa ve městě. Město se však s nepochopitelných důvodů nakonec rozhodlo oprášit své “nešvary”, které neumožňují například nahrávat podněty z mobilního telefonu.
 • Připomínkovali jsme nový městský web. Město však velkou většinu našich připomínek nebralo v potaz a nevyužilo.

Ceníme si kulturního dědictví

 • Vsetín má bohužel díky své minulosti minimum historického a kulturního hmotného dědictví. Tím nepochopitelnější se jeví postoj jeho vedení, které dlouhodobě odmítá snahy na záchranu historického meteosloupku před Sokolovnou. Iniciovali jsme proto na jeho obnovu petici a jednáme o možnostech jeho zvelebení, včetně občanské sbírky.

Líbí se vám, co děláme? Buďte toho součástí a přidejte se k nám.