st10

Návrh interiéru nádražní budovy v prvním podzemním podlaží s návazností na podchody – nahoře pod perony a k Lapači, dole k obchodní galerii.