Architektura: 5 opatření pro hezčí Vsetín

Architektura: 5 opatření pro hezčí Vsetín

Architekt Milan Chlápek, který stojí za úspěšnými projekty jako je obnova vsetínského parku u trati nebo revitalizací vnitrobloků v Kolonce, se v zastupitelstvu chce zaměřit na veřejná prostranství a vzhled města. V tomto směru má totiž Vsetín hodně co dohánět.

1. Zřízení funkce městského architekta

Systémovou změnu k lepšímu by mělo přinést zřízení funkce městského architekta.

„Vsetínu chybí funkce městského architekta, kterou mají například v Rožnově nebo v Uherském Hradišti. Takový člověk může vedení města pomáhat s odborným dohledem nad rozvojem města, přípravou a dlouhodobých koncepcí, významných investičních záměrů i jejich vysvětlování a prezentaci při veřejných a odborných projednáváních. Zkvalitnění výstavby ve městě nelze čekat obratem. Ale pozitivním vlivem a postupným vývojem s větší účastí a zájmem obyvatel jsem si jist,“ vysvětluje Milan Chlápek. Kromě odborné pomoci má takový člověk možnost myslet dále než jedno volební období a podpořit projekty, které se městu vyplatí dlouhodobě.

2. Chybějící veřejné soutěže

Nešvarem Vsetína je také to, že na důležité architektonické projekty nepořádá otevřené soutěže a zakázky zadává úzkému okruhu projektantů.

„Toto vsetínské zadávání „z ruky“ v posledních letech udivuje. I mnohem méně významné investiční akce ve městě se povinně soutěží ve všech fázích projektové přípravy až po výběrová řízení na zhotovitele stavby. Chceme, aby se všechny důležité stavební projekty řešily formou architektonické soutěže. Ta vždy přinese více variant řešení a možnost vybrat to nejlepší,“ vyjmenovává přínosy Milan Chlápek.

„Je to také způsob, jak na Vsetín přinést moderní architekturu a zajímavé a neotřelé návrhy. Soutěže navíc probíhají podle standardizovaných pravidel České komory architektů, takže jsou opravdu nezávislé,“ dodává.

3. Chceme účast veřejnosti

Vsetínské architektonické projekty jsou navíc připravovány bez účasti veřejnosti.

„Moderní metody participace pomohou jak občanům, kteří se včas dozví o záměrech radnice. Slouží také architektům, kteří získají od lidí důležitou zpětnou vazbu. Předchází se tak mnohdy zbytečným konfliktům,“ upozorňuje Milan Chlápek.

Koalice pro otevřený Vsetín dlouhodobě kritizuje praxi vsetínské radnice, která do přípravy projektů veřejnost zapojuje minimálně. Pokud se již veřejné projednávání koná, jedná se spíše o prezentaci hotových návrhů, bez možnosti veřejnosti jakkoli projekt ovlivnit, připomínkovat nebo upravovat. Tuto praxi chceme změnit.

4. Méně vizuálního smogu

KOV chce zlepšit zahlcení města vizuálním smogem, tedy množství nijak neregulovaných reklam: jako jsou vývěsní a informační tabule firem většinou mizerné grafické úrovně. Podobně jako v Brně chceme živnostníkům nabídnout odbornou pomoc a finanční příspěvek, pokud stávající reklamy a vývěsní štíty vymění za nové.

„Zahlcení zejména Smetanovy ulice je obrovské. Mnozí z nás to možná už tolik nevnímají, ale když sem přijede někdo odjinud, diví se, jak jedna z hlavních ulic města vypadá,“ vysvětluje problém Milan Chlápek.

V Brně vypracovali manuál, který přístupnou formou ukazuje, jaké vývěsní štíty a reklamní prvky jsou vhodné a jak například ne. To, že i na Vsetíně je možné udělat pohledný vývěsní štít, dokazuje například u nově zpracované fasády řeznictví Filák na Smetanově ulici.

5. Podpora výstavby bytů

Vsetín by měl hledat možnosti, jak stavět moderní a kvalitní bydlení ve městě. Sníží se tak tlak na zástavbu sídelní kaše po okolních kopcích, která ukusuje přírodu a zvyšuje náklady města na údržbu ulic, ale také se zvýší kvalita života v centru.

„Moderní fungující města jsou především lidská. Obyvatelé a návštěvníci se setkávají na živých ulicích a náměstí, ale i klidnějších uličkách a zákoutí. Potom, co tam dorazili pěšky, na kole, funkční městskou dopravou nebo procházkou od osobního vozu, který odstavili na vymezeném sběrném parkovišti nebo v parkovacím domě za okrajem zklidněné zóny. Jsou to města, ve kterých si lidé dokáží zařídit svoje pochůzky na krátké vzdálenosti a nemusí pak tolik používat auta mají. Centrum města je tak přirozeně živější a obyvatelnější,“ upřesňuje Milan Chlápek.

Město Vsetín by mělo jak podporovat bytovou výstavbu soukromých či družstevních projektů, tak by mělo samo stavět městské nájemní byty. Zařídit dostupné bydlení je jeden z hlavních úkolů samospráv.