Studie lanovky na Sychrov, kterou na webu města nenajdete

Studie lanovky na Sychrov, kterou na webu města nenajdete

Město Vsetín si nechalo vypracovat studii o možnosti vybudování lanovky na sídliště Sychrov. Na mimořádném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 23. listopadu ji budou zastupitelé projednávat. Protože studie nebyla zveřejněna na webu města, přinášíme ji občanům města Vsetína k nahlédnutí a prostudování.

Celý dokument s názvem „Analýza variant dopravního řešení propojení centra města a sídliště Sychrov
prostřednictvím ekologické lanové dopravy“ vypracovala poradenská společnost KPMG. Kromě výpočtů a analýz několika variant lanovky na Sychrov řeší také výhledové napojení až do Jasenic.

Koalice pro otevřený Vsetín v tuto chvíli nijak tento projekt nekomentuje, pouze jej zveřejňujeme, abychom naplnili náš dlouhodobý cíl poskytovat veřejnosti pravdivé a úplné informace.

Odkaz na studii k tématu Lanovka na Sychrov