Off
View Post
Lávka na Bobrkách je v havarijním stavu. Kdo zanedbal údržbu?

Lávka na Bobrkách je v havarijním stavu. Kdo zanedbal údržbu?

Ze zápisu prohlídky stavu dřevěné lávky přes silnici na Bobrkách vyplývá, že po deseti letech provozu je lávka v havarijním stavu a potřebuje zásadní rekonstrukci. „Odborný průzkum ukázal, že dřevěné konstrukce jsou napadeny houbami, lepidlo je vyprchané a dřevní hmota je na několika místech rozpadlá do hloubky desítek centimetrů,“ přibližuje stav konstrukce zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín Michal Berg. „Myslím že je na místě zjistit, kdo zanedbal její údržbu natolik, že bude potřebovat generální opravu,“ dodal.

 

 Celý text →
Off
View Post
Informace o záměru provozovat na ulici Jiráskova drtící linku stavebního odpadu

Informace o záměru provozovat na ulici Jiráskova drtící linku stavebního odpadu

Dle informací v informačním systému CENIA se chystá příprava mobilní drtičky stavebního odpadu. V areálu firmy STRABAG na Jiráskově ulici by měl být svážen stavební odpad z okolí, zde se pak občas objeví mobilní drtička stavebního odpadu, a ta bude tento odpad likvidovat drcením. V současnosti už podobná činnost probíhá na jiném pozemku na Jiráskově ulici, tohle je další projekt.

Nejbližší domy v Lázkách jsou od areálu přes řeku pouze cca 160 metrů a je pravděpodobné, že hluk, nebo případně prach by toto bydlení mohly ovlivnit. Až do 15. ledna 2020 je možné ke krajskému úřadu posílat připomínky, na základě kterých úřad rozhodne, jak se záměrem naloží.

Podrobnosti o celém záměru jsou v dokumentaci, kterou si můžete stáhnout zde. Spolek Vsetínské fórum podal na krajský úřad několik připomínek a požaduje, aby celý záměr prošel kompletním procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Chceme hlavně minimalizovat další nákladní auta v centru města.  Připomínku může podat kdokoli. Například je možné požadovat,  aby proběhlo přesně hlukové měření v Lázkách.

Pokud budete mít další dotazy, můžete se na nás obrátit, buď emailem na info@otevrenyvsetin.cz nebo telefonicky Tomáš Husa (774 055 232), Michal Berg (603 102 284) nebo Radek Hladký (605 414 043)

 

Off
View Post
Spalovna opět na scéně. Co s tím děláme?

Spalovna opět na scéně. Co s tím děláme?

Už jste si mysleli, že projekt spalovny je dávno mrtvý? Ne tak úplně. Investor spalovny, společnost Zásobování teplem dodal po více než roce do systému EIA přepracovanou dokumentaci k projektu. Jak uvedlo vedení v místním tisku, společnost respektuje přání města nestavět spalovnu v Luhu, nicméně chce dokončit proces EIA. Proč to tak je? Vysvětlujeme v následujícím textu.

Společnost už dvakrát podala dokumentaci pro hodnocení vlivu na životní prostředí a krajský úřad ji dvakrát odmítl jako nedostatečnou, resp. uvedl, že nebyly dostatečně vyhodnoceny připomínky. je dobré připomenout, že investor i vedení města původně proces EIA vůbec nechtěli absolvovat, chtěli jej obejít zkratkou s tvrzením, že projekt je bezproblémový, a že se jedná pouze o “modernizaci stávající kotelny”. Ve skutečnosti se jedná o komplikovaný projekt, jehož rozsáhlá dokumentace se nyní napotřetí snaží vůbec projít úřednickým hodnocením.

Proč se investor snaží dokončit proces i přes jasné tvrzení města, že spalovnu nechce? Jak uvádí dokumentace na straně 9, firma chce “závěry z EIA využít při jednáních o výstavbě ZEVO ve městech, která o ně projevila zájem; případně pro případ, že se postoj Města Vsetín k záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ změní.”

První důvod je zřejmý – pokud bude firma nabízet “výhodný” projekt spalovny pro jiná města, dá se očekávat odpor místních občanů, podobně jako tomu bylo na Vsetíně. Úřední razítko při hodnocení vlivu na životní prostředí by pak firmě mírně zlepšilo vyjednávací pozici, nicméně je vždy potřeba říct, že hodnocení vlivu na životní prostředí se týká vždy jen konkrétní lokality a konkrétních místních podmínek a nelze říct, že zelená v jednom místě znamená zelenou v jiném místě. Dá se tedy říct, že dokončení procesu pro záměr investora v jiném místě příliš nepomůže, naopak pro Vsetín je nadále rizikem.

Je proto potřeba upozornit na druhý důvod: odsun záměru na rok 2025 pro případ, že se postoj města Vsetína ke spalovně změní. Zde je potřeba zbystřit: rok 2025 je logicky až v příštím volebním období (do městského zastupitelstva budeme volit opět v roce 2022). V tuto chvíli nedokážeme předvídat, kdo bude zvolen a zda se neobjeví někdo, kdo dostane hlasy a bude chtít spalovnu prosazovat, nebo zda v dalším vedení města někdo změní názor. Proto je v zájmu všech těch, kdo chtějí na Vsetíně zachovat čisté životní prostředí, aby byl záměr opravdu ukončen bez patřičného povolení. Mimochodem, takové povolení má platnost 7 let a je možné jej prodloužit o dalších 5 let, pokud se podmínky nezmění.

Až do pondělí 14. prosince je možné podávat v procesu EIA připomínky, následně by mělo také dle zákona následovat veřejné projednání. Spolek Vsetínské fórum jako součást Koalice pro otevřený Vsetín takové připomínky ve spolupráci s odborníky připravil, protože se domníváme, že i přepracovaná dokumentace část našich dřívějších připomínek neřeší. Stejně tak se domníváme, že situace se směrem k roku 2025 bude zásadně měnit a není tak možné dát v současné době razítko něčemu, co by se mělo stavět a uvést do provozu v jiných podmínkách.

Pokud by i přes tyto snahy krajský úřad rozhodl o povolení spalovny, jsou v záloze ještě další kroky, které by bylo možné provést, aby spalovnu nebylo možné opravdu postavit. Jednou z nich je stavební uzávěra, tedy změna územního plánu, který by takový projekt v daném území neumožnil. Jedná se ale o právnický komplikovaný a zdlouhavý proces, kterému by bylo lepší se vyhnout.

Rekapitulace: investor tvrdí, že stavět nechce, pokud by se nezměnil názor vedení města. To je dobrá zpráva – prozatím. KOV nicméně bude i nadále dělat všechny kroky, které dají touto nijak nevymahatelnému tvrzení opravdovou pojistku – ať už je to neudělení povolení v procesu EIA, nebo jiná opatření. Jen tak budeme mít se spalovnou klid jednou provždy.

Off
View Post
Vsetínský rozpočet přijde o desítky milionů, zastaví se mnoho investic

Vsetínský rozpočet přijde o desítky milionů, zastaví se mnoho investic

Páteční hlasování sněmovny o daňovém balíčku přinese rozpočtům měst a obcí velké problémy. Celkově přijdou přibližně o 50 miliard korun. “Příjmy rozpočtu Vsetína se díky tomu sníží o desítky milionů korun. Při projednávání jeho návrhu na finančním výboru vyšlo najevo, že například na investice půjde jen zhruba polovina toho, co v předchozích letech,” uvedl zastupitel a člen finančního výboru Michal Berg (KOV).

Příjmy rozpočtů měst a obcí už v letošním roce snížila koronakrize. Vsetín tak už nyní musel šetřit a zmenšovat nebo odsouvat některé investice. “Pokud ekonomika klesá, je menší i výběr daní. Krize snížila ale například i očekávané příjmy z pokut nebo z nájmů městského majetku,” upřesnil Michal Berg. “Daňové změny, které v parlamentu schválili poslanci ANO, ODS, KSČM a SPD pak města připraví o další nezanedbatelné peníze,” dodal.

V návrhu rozpočtu Vsetína na rok 2021 je znatelné šetření jak na provozu, tak na investicích. “Odkládá se rekonstrukce povrchů Dolního náměstí nebo točna na Sychrově. Peníze budou jen na nejzákladnější údržbu a záchranu věcí, které doslova padají na hlavu,” upřesnil Michal Berg. Podle Koalice pro otevřený Vsetín  nová situace také odkládá jakékoli plány na změny centra města a městského úřadu. “To je snad jediné pozitivum, protože tyto plány nebyly dobře připravené a architektonické návrhy neodpovídaly potřebám Vsetína,” dodal Michal Berg.

Přesnou podobu rozpočtu bude zastupitelstvo schvalovat na svém prosincovém zasedání.

Off
View Post
VIZE centra Vsetína 2025:  Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak

VIZE centra Vsetína 2025:  Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak

Vedení  města představilo tři návrhy jak změnit střed Vsetína. Ačkoli  souhlasíme s tím, že je potřeba s touto částí města něco dělat, způsob  jakým to město provedlo, považujeme za nešťastný od začátku. „Způsob  přípravy tohoto projektu je nedostatečný. Většina zastupitelů se o něm  dozvěděla až na poslední chvíli, ani v městské investiční komisi se to  neprobíralo. I termíny pro architekty byly hodně šibeniční. Takto závažná rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak,“ uvedl  zastupitel a architekt Milan Chlápek.

 Celý text →
Off
View Post
Podzemní parkoviště jako nekonečná díra na peníze

Podzemní parkoviště jako nekonečná díra na peníze

Ani poté, co se podzemní parkoviště pod obchodní galerií uvedlo do provozu, nekončí jeho vysávání městského rozpočtu. Zastupitelé na posledním jednání schválili navýšení příspěvku města na provoz podzemního parkoviště ve výší 1.2 milionů Kč ročně. „Město má platit sto tisíc měsíčně za provoz parkoviště, do kterého lidé nechtějí jezdit. Ukazuje se, že do pozemního parkoviště budeme městské peníze lít asi už navždycky,“ uvedl Michal Berg, zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín. Zastupitelé KOV zvýšení příspěvku na podzemní parkoviště, které už z městských peněz získalo přes 50 milionů, nepodpořili.

 Celý text →
Off
View Post
Nebýt občanů, nedostatky spalovny bychom se nikdy nedozvěděli

Nebýt občanů, nedostatky spalovny bychom se nikdy nedozvěděli

Projekt vsetínské spalovna má komplikace. Zlínský krajský úřad  totiž dokumentaci vrátil k přepracování.

 Celý text →
Off
View Post
Podali jsme 20 stran připomínek ke spalovně. Podívejte se na nejzávažnější z nich

Podali jsme 20 stran připomínek ke spalovně. Podívejte se na nejzávažnější z nich

Připomínkovali jsme dokumentaci k záměru výstavby vsetínské spalovny.

 Celý text →
Off
View Post
TOP 10 problémů Vsetína ovládla spalovna a změny klimatu

TOP 10 problémů Vsetína ovládla spalovna a změny klimatu

Ne spalovně odpadů a zavádění adaptačních opatření na změny klimatu. To jsou dva hlavní vzkazy, které občané vyslali vedení Vsetína k řešení.

 Celý text →
Off
View Post
KOV prosadila první omezení pro spalovnu, město bude také hledat možnosti zavedení hnědých popelnic

KOV prosadila první omezení pro spalovnu, město bude také hledat možnosti zavedení hnědých popelnic

Na pondělním jednání vsetínského zastupitelstva byl schválen návrh Koalice pro otevřený Vsetín (KOV), který dává první mantinely projektu vsetínské spalovny. Zastupitelé se shodli na vyjádření, že Vsetín je proti tomu, aby se na jeho území spaloval odpad z jiných částí Valašska. Dokumentace investora totiž připouští, že do takzvaného ZEVO může přicházet i odpad z Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm nebo Vizovic.

 Celý text →
Off
View Post
Nechceme být popelnice celého Valašska, vyzývá KOV vedení Vsetína

Nechceme být popelnice celého Valašska, vyzývá KOV vedení Vsetína

Na pondělním jednání vsetínského zastupitelstva, které odstartuje od 15 hodin, budou zástupci Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) požadovat po vedení radnice jasné stanovisko k připravované spalovně odpadů.

 Celý text →
Off

Obrazem: Pochod proti spalovně

 Celý text →

Off
View Post
Radnice Vsetína se v otázce spalovny probudila po půl roce. K petici se přidá protestní pochod

Radnice Vsetína se v otázce spalovny probudila po půl roce. K petici se přidá protestní pochod

Petice proti plánované spalovně odpadů a výsledky veřejného fóra radnice s občany ukazují, že lidé na Vsetíně spalovnu nechtějí. Pod peticí se sešlo už přes 2500 podpisů, na projednávání TOP 10 problémů města pak spalovna jasně vyhrála.

 Celý text →
Off
View Post
Lidé vybrali spalovnu jako TOP problém Vsetína. Hlasujte o konečném pořadí

Lidé vybrali spalovnu jako TOP problém Vsetína. Hlasujte o konečném pořadí

Na pondělním kulatém stolu s občany lidé řekli jasné NE spalovně odpadů. Ta se umístila na první příčce TOP deseti problémů a příležitostí Vsetína.

 Celý text →
Off
View Post
Jeden z argumentů pro vsetínskou spalovnu padá: Zákaz skládkování se posune

Jeden z argumentů pro vsetínskou spalovnu padá: Zákaz skládkování se posune

Náklady obcí za ukládání odpadů na skládky budou záviset na tom, jak dobře budou jejich občané odpad třídit. Počítá s tím návrh novely odpadového zákona. Ten také posouvá navrhovaný zákaz skládkování z roku 2024 na rok 2030.

 Celý text →
Off
View Post
Textový přenos jednání zastupitelstva Vsetína o spalovně

Textový přenos jednání zastupitelstva Vsetína o spalovně

V pondělí 4. listopadu se rozhodne na jednání zastupitelstva o finálním vyjádření města ke spalovně. Videopřenos můžete sledovat na youtube.com, program a podklady pro jednání najdete na webu města.

 Celý text →
Off
View Post
Lidé vyhráli! Spalovna blízko centra Vsetína nebude

Lidé vyhráli! Spalovna blízko centra Vsetína nebude

Společnost Zásobování teplem ukončí přípravy výstavby spalovny odpadu ve vsetínské části Luh. Společnost to uvedla dnes ve vyjádření médiím. „Tlak veřejnosti se vyplatil, spalovna blízko centra města nebude. Zvítězil zdravý rozum, zvítězilo zdravé životní prostředí Vsetína,“ uvedl zastupitel za KOV Michal Berg. „Děkujeme všem občanům města, kteří se zapojili do akcí proti spalovně – sběru podpisů pod petici, pochodu nebo vystoupení na zastupitelstvu. Jen díky jejich zapojení se tento záměr podařilo odvrátit,“ dodal.

 Celý text →
Off
View Post
Novinky na kolejích zlínského kraje: lepší vlaky, ale chaos s jízdenkami

Novinky na kolejích zlínského kraje: lepší vlaky, ale chaos s jízdenkami

Od poloviny prosince 2019 nastane na kolejích Zlínského kraje revoluce. Část spojů bude zajišťovat dopravce Arriva. To přinese nové kvalitní vozy včetně wi-fi, zásuvek a klimatizace, ale také problematické situace s nakupováním a uznáváním jízdenek. Zjistili jsme pro vás podrobnosti.

 Celý text →
Off
View Post
V liberecké spalovně hořelo. KOV: To ve Vsetíně nepřipustíme

V liberecké spalovně hořelo. KOV: To ve Vsetíně nepřipustíme

Ve spalovně odpadů v Liberci, která patří stejnému investorovi jako zvažovaná vsetínská spalovna, ve čtvrtek hořelo.

 Celý text →