Off
View Post
Ze Vsetína mizí zeleň

Ze Vsetína mizí zeleň

Ačkoli se to při letmém pozorování nemusí jevit
jako velký problém, je faktem, že v jednotlivých
částech města Vsetína pomalu mizí významné
plochy zeleně, ať už se jedná o vzrostlé stromy,
menší stromky nebo keře. Článek obsahuje
rekapitulaci mizení zeleně v poslední době.

Celý článek →