O co se jedná? Každý ze zvolených zastupitelů i jiných politiků přichází během své funkce do kontaktu s mnoha lidmi. Je to součást této práce. Ve vyspělém světě je ovšem standardem, že seznam všech těchto schůzek je veřejný, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, s kým se volený zástupce setkává a co spolu řeší.

Každý volič má právo vědět, na základě čeho se zastupitel při hlasování rozhoduje. A informace o tom, s kým se jako zastupitelé stýkáme, je jednou z informací, které k transparentnosti a srozumitelnosti našich rozhodování přispívají.

Zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín se zavázali, že po dobu svého mandátu budou zveřejňovat informace v tomto registru kontaktů. Žádná schůzka tak nemůže být považována za tajnou – informace o tom, kdy a s kým jsme se sešli a co bylo předmětem jednání bude vždy zveřejněna. Požadavku na neuveřejnění schůzky v registru nemůžeme vyhovět, což je i informace pro občany, zástupce organizací nebo zástupce ostatních politických stran, kteří s námi při výkonu naší funkce přijdou do kontaktu.

Nepovažujeme slovo „lobbistický kontakt“ za negativní označení. Pro nás je takto označena každá schůzka, při kterém dojde k výměně informací nebo postojů, které se týkají veřejného zájmu a rozhodování města. Uvedení jakékoli osoby v registru neznamená, že se daná osoba snaží ovlivnit naše rozhodování nestandardními metodami nebo ve vlastním zájmu. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, obsah schůzek považujeme za důvěrný.

Speciálně označujeme také schůzky, které jsme si sami vyžádali.

Pokud budete mít k registru jakýkoli dotaz, napište nám na info@otevrenyvsetin.cz

Timestamp
Datum kontaktu
Zástupce Koalice
5/24/2014
Název organizace
Projednávané téma
Typ kontaktu
Převažující kategorie tématu
Zastupoval lobbista třetího účastníka?
Pokud ano, jakého?
Typ dohody
10/27/2014 14:17:5017.10.2014Michal BergPetr Stodůlka--možnosti spolupráce na jednotné prezentaci kulturního programu ve městě s občanykulturanežádná
11/5/2014 17:27:1411/4/2014Michal BergBohdan KašparTJ Zbrojovka Vsetinmožnosti úpravy grantového systému města Vsetín v oblasti sportuse zástupci neziskové organizacesportNežádná
11/17/2014 21:48:2611/10/2014Michal BergPavla FojtíkováRodinné mateřské centrum Sluníčkofungování RMC Sluníčkose zástupci neziskové organizacesociální oblastNežádná
11/26/2014 13:54:4711/25/2014Michal BergMilan KostelníkDům kultury VsetínProces rekonstrukce vsetínského Domu kultury. (Schůzka proběhla na vyžádání zástupce KOV)se zástupci státní organizacekulturaNežádná
6/5/2015 15:21:485/26/2015Michal BergDan TobolaVHK Vsetínfinancování sportuse zástupci neziskové organizacesportNežádná