Ve městě by se toho dalo vylepšit mnoho. Každý, kdo chce dosáhnout nějakého cíle, si však musí stanovit priority. Našim cílem je město, ve kterém se dobře žije a spokojení občané. A zde jsou naše priority:

Otevřeme dveře radnice dokořán

 • Zlepšíme informovanost občanů o tom, čím se radnice zabývá. Zavedeme videopřenosy a záznamy z jednání zastupitelstva na internetu a ke každému jednání s předstihem zveřejníme podrobné podklady. Na webu města budeme uveřejňovat smlouvy města.
 • V městských novinách, televizním vysílání i na webu vytvoříme prostor pro názory opozice i připomínky a návrhy občanů.
 • Na webu města budeme uveřejňovat všechna výběrová řízení a veřejné zakázky od 30 000 Kč.
 • Podpoříme aktivní účast mládeže i dospělých na chodu města. S občany budeme aktivně diskutovat o všech důležitých záležitostech a problémech města – osobně i na internetu, to vše bez byrokracie a úřednického slangu.

Upravíme město tak, aby se v něm dobře žilo

 • Naší prioritou bude přestavba vsetínského vlakového nádraží tak, aby vyhovovalo moderním požadavkům na bezpečnost a pohodlí cestujících – zejména seniorů, rodičů s dětmi i handicapovaných.
 • Budeme prosazovat zdravé životní prostředí ve městě: čistý vzduch, snížení hluku, esteticky hodnotné prostředí s dostatkem zeleně, realizaci klidových zón nebo dostupných venkovních sportovišť. Nepodpoříme další výstavbu supermarketů a jiné necitlivé zástavby ve městě a okolní krajině.
 • Zaměříme se na čistotu ve městě. Do ulic města umístíme více odpadkových košů a budeme pravidelně pořádat úklidové akce. Zavedeme motivační systém sběru tříděného odpadu, který lidem sníží poplatky za popelnice.
 • Budeme důrazně vystupovat proti nesmyslné likvidaci městské zeleně a zpackaným rekonstrukcím. Naopak, budeme prosazovat takovou podobu veřejných prostranství, která budou lidem dobře sloužit.
 • Podpoříme rozvoj MHD, cyklodopravy a odstraňování bariér. Vytvoříme město přívětivější pro cyklisty, dětské kočárky a méně pohyblivé osoby. Zřídíme více stojanů pro kola a budeme podporovat rozšiřování sítě bezpečných cyklostezek a cyklistických pruhů přímo ve městě. Navrhneme zklidňování provozu v obytných částech.

Chceme město, které řeší problémy všech

 • Výrazně omezíme tvrdý hazard v podobě hracích automatů, který vede k závislostem a rozpadu rodin.
 • Budeme vytvářet podmínky pro sousedské aktivity a setkávání lidí. Čím více se lidé znají, tím více se ve městě cítí bezpečně.
 • Podpoříme startovací byty a bydlení pro sociálně slabé. Podpoříme organizace sociální péče, které umožní seniorům co nejvíce zůstat v domácím prostředí.
 • Budeme podporovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči bez dojíždění a dlouhých čekacích lhůt.
 • Budeme aktivně bojovat proti sociálnímu vyloučení a s ním spojeným jevům.

Chceme město přátelské vůči rodinám, kultuře i sportu

 • Podpoříme smysluplné využití volného času pro děti a mládež jako nástroj prevence drog a kriminality. Opravíme nevyhovující dětská hřiště a tam, kde chybí, postavíme nová.
 • Podpoříme rodiny s dětmi, zejména dostatečnou kapacitou školek, mateřských center a dalších zařízení. Zavedeme slevové rodinné pasy na kulturu, sport a další aktivity.
 • Ve školách a školkách zavedeme kvalitní a cenově dostupné stravování bez náhražek a polotovarů, s důrazem na místní produkty a zdravé výrobky.
 • Prosadíme více peněz pro neziskové organizace v oblasti kulturu a sportu. Zavedeme průhledný a férový systém rozdělování finančních prostředků.
Kompletní podrobný program

Podpořte nás

Abychom mohli Vsetín změnit k lepšímu, potřebujeme vaši pomoc:

Podpořte nás finančně Pomozte s kampaní Dejte o nás vědět