napady_notebook
Vytvořili jsme projekt Nápady pro Vsetín. Jedná se o web, na který můžete přidat jakýkoli váš nápad či návrh, jak město vylepšit, kde jej „tlačí bota“ a co na Vsetíně chybí.

Do mapy nápadů jsme přidali více než dvě desítky vlastních nápadů, kterými chceme ukázat, že víme kde má Vsetín své slabé stránky a jak je můžeme řešit.

Hlavně ale chceme dát slovo vám, obyvatelům Vsetína. Naslouchání a otevřenost vašim podnětům totiž bude základním znakem fungujícího vedení města, na kterém se chceme podílet.

Přejít na web www.napadyprovsetin.cz