Off
View Post
První úspěch občanů, spalovna se bude podrobně posuzovat

První úspěch občanů, spalovna se bude podrobně posuzovat

Zájem investora urychlit stavbu vsetínské spalovny a vyhnout se plnému hodnocení vlivu na životní prostředí nevyšel. Krajský úřad na základě doručených připomínek rozhodl, že záměr na výstavbu spalovny může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Celý text →

Off
View Post
Vedení Vsetína odmítlo na zastupitelstvu projednávat spalovnu v Luhu

Vedení Vsetína odmítlo na zastupitelstvu projednávat spalovnu v Luhu

Staronové vedení Vsetína v hlasování odmítlo zařadit na program jednání úvodního zastupitelstva bod, který se měl týkat připravované spalovny odpadu v Luhu. Celý text →

Off
View Post
Sledujte online, co se děje na ustavujícím zastupitelstvu

Sledujte online, co se děje na ustavujícím zastupitelstvu

Zastupitelé se dnes schází v novém složení. Vedle volby starosty a dalších funkcionářů města dojde také ustanovení finančního a kontrolního výboru. KOV ale také bude na program jednání prosazovat bod týkající plánované výstavby spalovny.

Celý text →

Off
View Post
Přečtěte si, co chce prosazovat nové vedení Vsetína

Přečtěte si, co chce prosazovat nové vedení Vsetína

Přinášíme vám programové prohlášení a koaliční smlouvu nového vedení města. Ustavující zastupitelstvo, které by mělo stvrdit dohodnuté rozdělení sil, zasedne v pondělí 5. listopadu od 17.00 hodin. Celý text →

Off
View Post
Říjen roku 1918 na Vsetíně

Říjen roku 1918 na Vsetíně

Stejně jako v jinýc částech českých zemí, zpráva o vyhlášení Československa se na Vsetín dostala až o den později. Následující dění po čtyřech letech dlouhé války bylo o to radostnější. Více v následujícím článku.

Zpráva o samostatnosti dorazila do Vsetína v úterý 29. října 1918 v devět hodin ráno. Kronikář zaznamenal, že jakmile zpráva pronikla na veřejnost, lidé začali nadšeně zdobit své domy připravenými prapory v národních barvách a téměř každý si na kabát připínal trikoloru. Vojáci z čapek strhávali rakouská „jablíčka“ a místo nich připínali slovanské odznaky, nebo také právě trikoloru.

Ještě téhož dne v půl třetí bylo svoláno zastupitelstvo. V pět hodin se shromáždili občané ve Štěpánské ulici, velký průvod s hudbou v čele prošel Dolním náměstím, ulicí Svárov a dále cestou přes Sychrov na Horní náměstí, kde před radnicí vyslechl řečníky. K davu promluvil JUDr. Jan Kořínek, advokát ve Vsetíně. Ve své řeči poukázal na to, že se český národ po třech stech letech utrpení dočkal konečně vytoužené samostatnosti, vyzdvihl význam Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, poděkoval T. G. Masarykovi a prezidentu USA T. W. Wilsonovi i dalším politikům, také spojeneckým vojákům a v neposlední řadě československým družinám, které za vlast prolévaly krev.

I druhý řečník Maxmilián Pilát, řídící učitel v Liptále, promluvil v podobném duchu. Oba pak požádali, aby ti, kdo mají potraviny, nebo jim byly svěřeny ke správě, poskytli je potřebným, vyzývali ke klidu, pokud se národ vyvaruje výtržností, dokáže tím svou vzdělanost a kultivovanost. Přítomný dav provolal slávu novému státu a společně zazpíval píseň Kde domov můj. Průvod se pak krátce zastavil před domem okresního hejtmana Josefa Krále, který byl toho času nemocen, ale alespoň ze svého bytu promluvil k občanům.

Když průvod dorazil v půl sedmé na Dolní náměstí, v tichosti se rozešel. Jak můžeme vidět, řečníci prakticky jen přetlumočili provolání Národního výboru, které si pravděpodobně ráno přečetli v tisku. Část „naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa“ byla prakticky doslova odcitována. Celý den protklo národní nadšení a  nemenší nadšení z končící války, zpívaly se národní písně, pronášely vlastenecké projevy a celkově se deklarovala příslušnost k novému státu.

Následující noci začaly mizet z budov rakousko-uherské znaky. Toto počínání bylo doprovázeno zpěvem písně „Loučení, loučení“ a částí bývalé hymny „…osud trůnu habsburského Rakouska jest osudem…“. Radikální skupinky pak pokračovaly v očišťování města, byly strhávány nejen tabulky s německými nápisy, ale vše, co připomínalo symboly bývalého Rakousko-Uherska. Neblahý osud štítů stihl ještě 9. listopadu také orla z Tůmovy knihtiskárny na Svárově, který však s říšským orlem neměl nic společného. Tento posledně zmíněný incident je možná dozvukem stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, které proběhlo o týden dřív.

Dobrovolníci z řad Sokola, Dělnické tělocvičné jednoty, dělníků a studentů zřídili už 29. října 1918 „Národní stráž“, která dohlížela na udržování veřejného pořádku. Vsetínští občané se samozřejmě čile zajímali o další vývoj, a to jak v Praze, tak ve Slezsku a na slovenských hranicích. I ze Vsetína odcházeli dobrovolníci bránit hranice nového státu. První jednotka odjela již 13. listopadu, byla označena jako XV. setnina Národní gardy z Moravské Ostravy, druhá setnina byla z města vyslána 19. listopadu 1918. Obě jednotky, čítající každá okolo sta mužů, byly s hudbou slavnostně vyprovázeny na nádraží, odkud odjížděly do moravskoslezského pohraničí. Ke konci roku se ale i tito dobrovolníci vrátili domů. Éra nového státu už byla v plném proudu.

(Na fotografii T.G.Masaryk s Josefem Sousedíkem na návštěvě Vsetína v roce 1928. V textu použita bakalářská práce Lucie Mikačové „Kulturní a společenský život Vsetína za první republiky„)

Off
View Post
KOV míří do opozice. Vsetínu bude šéfovat staronové vedení

KOV míří do opozice. Vsetínu bude šéfovat staronové vedení

Tři zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) skončí v opozici. Na dohodě o pokračování staronového vedení města ve složení KDU-ČSL + ANO + STAN se dnes ráno shodli zástupci dosavadní koalice bez účasti KOV.  Celý text →

Off
View Post
Noviny Otevřený Vsetín k přečtení online

Noviny Otevřený Vsetín k přečtení online

S pomoci našich dobrovolníků i kandidátů jsme roznesli do vašich schránek poslední kusy předvolebních novin. Přesto je možné, že se k vám nedostaly. Nabízíme tedy k přečtení i v online verzi, proklikněte odkaz a příjemné čtení!

volby18-noviny-web

Off
View Post
Tomáš Husa: To, co prosazuji v politice, skutečně osobně žiju

Tomáš Husa: To, co prosazuji v politice, skutečně osobně žiju

ROZHOVOR: Na druhém místě kandidátky Koalice pro otevřený Vsetín za lídrem Michalem Bergem se o hlasy voličů uchází vsetínský lékař Tomáš Husa. Kromě působení v zastupitelstvu je známý tím, že už několik let pravidelně organizuje úklidy zanedbaných vsetínských zákoutí v rámci akce „Ukliďme Česko“. Celý text →

Off
View Post
Čím se může Vsetín inspirovat u partnerského města Mödling

Čím se může Vsetín inspirovat u partnerského města Mödling

Rakouský Mödling je partnerské město Vsetína. Leží nedaleko Vídně a má přibližně stejný počet obyvatel jako Vsetín. Náš lídr Michal Berg se do Mödlingu zajel podívat na to, jak bychom mohli partnerství využít pro rozvoj našeho města. Podívejte se, čím bychom se mohli u našich rakouských partnerů inspirovat.
 Celý text →

Off
View Post
Architektura: 5 opatření pro hezčí Vsetín

Architektura: 5 opatření pro hezčí Vsetín

Architekt Milan Chlápek, který stojí za úspěšnými projekty jako je obnova vsetínského parku u trati nebo revitalizací vnitrobloků v Kolonce, se v zastupitelstvu chce zaměřit na veřejná prostranství a vzhled města. V tomto směru má totiž Vsetín hodně co dohánět.
 Celý text →